повзодрали

повзодра́ли кой-как пашни да позасеяли.