повзодрали

Повзодрали кой-как пашни да позасеяли.