подморосило

Подморосило, безличн. подбусило, подмочило ситничком.