подсымок

Подсымок, подснимок м. снимок со снимка.