позакапал

Позакапал весь стол сургучом, да и сам позакапался.