позасмуглели

Позасмуглели девочки за лето, от солнца, позагорели все.