позасмуглели

позасмугле́ли девочки за лето, от солнца, позагорели все.