понаклобучив

Понаклобучив шапки, пики наперевас, да ура!