поналипало

Поналипало, поналипло грязи, окату на колеса.