понасушивали

Понасушивали, понасушили и груш, и грибов, и ягод.