попламенело

Попламенело зарево, посветило, и погасло.