потретно

Потретно нареч. третями или по третям, ежетретно. Потрижды, потрожди, потроичи, трижды, по три раза.