пошереножно

Пошереножно, шеренгами, целою шеренгой, фронтом.