силиций

Силиций м. кремний, химич. начало кремнезема, кварца.