соксун

Соксун м. утка аnas clipeata, широконоска, плосконоска.