сулезно

Сулезно? нареч. моск.-пдл. (сулестно?) приятно, мило, любо.