сядни

Сядни нареч. зап. калужск. смол. седни, сегодня, севодни; сядкича, калужск.