сямба

Сямба ж. арх. обруч (обечайка?) у короба, у полотухи.