чернотелки

черноте́лки, -лок, -лкам, мн. (ед. черноте́лка, -и, ж.). Зоол. Название семейства жуков.